พล.ต.วินัย เจริญศิลป์
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

** ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง **
** ประกวดราคาจ้างซ่อม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง **
** ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมค้ำยัน ยาว 1200 ม._1 **
** ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมค้ำยัน ยาว 1200 ม. **
** ประกาศเชิญชวนจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นนายร้อย **
** ประกาศเชิญชวนจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน **
** ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างสถานีหอกระโดดสูง 34 ฟุต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก **
** ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก- พร้อมค้ำยัน ร.13 พัน 2 **
** ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างสถานีหอกระโดดสูง 34 ฟุต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก **
** ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก- พร้อมค้ำยัน ร.13/2 **
** ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระโดด 34 ฟุต และ รั้วคอนกรีตบล๊อก ร.13 พัน 2 **
 
** ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง **
** ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 8 หลัง **
** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนแถว น.สัญญาบัตร **
** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนแถว น.ประทวน **
** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมค้ำยัง ร.13 พัน 2 **
** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระโดด 34 ฟุต **
 
** แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง **
** แผนการจักซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต บล๊อกพร้อมเสาร์ค้ำยัง 4.4 ล้านบาทเศษฯ **
** แผนการจักซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต บล๊อกพร้อมเสาร์ค้ำยัง 4.2 ล้านบาทเศษฯ **
** แผนการจ้างปรับปรุงอาคาร อาคาร บก.มทบ.24 หมายเลข 11/11 **
** แผนการจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 หลัง **
** แผนการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมเสาค้ำยัน **
** แผนการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก พร้อมเสาค้ำยัน **
** แผนการจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารชั้นนายร้อย **
** แผนการจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน **
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ท.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27021 (กองกิจการพลเรือน)